Styrelsen

• Styrelsen •

Vill du hitta på något trevligt!

Då tar du kontakt med någon i styrelsen.

Vi varvar mandatperiod.

Det vill säga att vi väljer vissa i styrelsen, på ett år o andra på två år.

Detta bara för att inte hela styrelsen skall bytas ut samtidigt.

Medlem: 406

Mobil: 070 536 80 49

DO 1 år: Stefan Hjertén

Medlem: 676

Sekreterare 2 år: Tina Yngvesson

Mobil:  070 578 06 35

Kassör 2 år: Christer Nyman

Medlem: 21

Email: c.nyman@hotmail.se

Mobil: 070 564 00 81

Medlem: 779

Mobil: 073 506 69 84

 

Suppleant 1 år: Ola Siljeholm

Revisor 1 år: Tony Andersson

Medlem: 43

Mobil: 070 824 21 08

Webbmaster: Thomas Björklund

Medlem: 160

Email: bildfix@hotmail.com

Mobil: 070 591 90 59

Medlem: 160

Email: bildfix@hotmail.com

Mobil: 070 591 90 59

Valbredningen 1 år: Thomas Björklund

Valberedning 1 år: Roy Green

Medlem: 347

Email: roy@greens.se

Mobil: 070 387 22 10

Materialförvaltare 2 år: Johnny Petersen

Medlem: 187

Email:  jp-nydal@telia.com

Mobil: 070 387 22 10